دودة دركسونامري ك

مترونیدازول در درمان و پیشگیری عفونت های متنوعی که عامل بیماری زای آنها یک باکتری بی هوازی یا پروتوزوآ باشد تجویز می شود. 1٬696

2023-02-07
    607ق فخ ن
  1. هاتف : 00963312238568 موبايل : 00963933438568
  2. 00 ريال (172
  3. ابدخل بالموضوع سيدا